14. ročník soutěže FIRST LEGO League v ČR
soutěž podporovaná MŠMT

2) Prezentace výzkumného úkolu

V rámci tématu daného ročníku si každý tým musí zvolit problém, prozkoumat jej a navrhnout jeho inovativní vylepšení nebo nové řešení. O výsledcích své práce pak děti porotu na soutěži informují během pětiminutové kreativní prezentace.  Po ukončení prezentace kladou porotci členům týmu doplňující otázky, aby zjistili, jak děti dané problematice rozumí a jakými způsoby postupovaly.

2013 © All rights reserved - Česká liga robotiky