14. ročník soutěže FIRST LEGO League v ČR
soutěž podporovaná MŠMT

 • FIRST LEGO League

  je roboticky a přírodovědně zaměřená celosvětová soutěž pro děti od 10 do 16 let. Vznikla v roce 1998 v USA s cílem vytvořit roboticky zaměřenou soutěž přitažlivou pro teenagery.  Hlavním cílem soutěže FIRST LEGO League je zpřístupnit a zatraktivnit dětem svět vědy a techniky, umožnit jim prožít radost z poznání a řešení problémů, z programování. Cílovou skupinou soutěže jsou žáci a studenti základních a středních škol do 16 let, kteří jsou účastí v soutěži motivováni k zájmu o technické obory a výzkum.   Číst dál
 • 1) Robotgame

  Příprava na první kolo soutěže trvá osm týdnů. Během této doby každý tým postaví ze stavebnice LEGO MindStorms svého robota, ovládaného mikropočítačem NXT, a naprogramuje jej tak, aby byl robot schopen samostatně splnit za 150 sekund co největší počet úkolů připravených na hracím plátně. Tyto úkoly i plátno jsou celosvětově jednotné, jednotná jsou samozřejmě také přesná pravidla, co robot smí a nesmí udělat. Číst dál
 • 2) Prezentace výzkumného úkolu

  V rámci tématu daného ročníku si každý tým musí zvolit problém, prozkoumat jej a navrhnout jeho inovativní vylepšení nebo nové řešení. O výsledcích své práce pak děti porotu na soutěži informují během pětiminutové kreativní prezentace.  Po ukončení prezentace kladou porotci členům týmu doplňující otázky, aby zjistili, jak děti dané problematice rozumí a jakými způsoby postupovaly. Číst dál
 • 3) Týmová spolupráce

  V této disciplíně hodnotí soutěžní tým psychologové, kteří posuzují úroveň spolupráce a kooperace v týmu. Je to velmi důležitá součást řešení každého problému, aby se děti dokázaly domluvit, vyslechnout se navzájem, nalézt nejvhodnější řešení. Na tuto disciplínu se v podstatě nedá připravit, porotci v ní odhalí skutečnou úroveň týmových kvalit.   Číst dál
 • 4) Design robota

  V této disciplíně musí děti vysvětlit porotcům, jak postavily a naprogramovaly robota. Porota hodnotí inovativní řešení a technické nápady, kvalitu programů, robustnost a spolehlivost robota. Je to náročná disciplína a v mezinárodních kolech probíhá samozřejmě v angličtině, což není jednoduché ani pro mnohé dospělé. Děti to však musí zvládnout samy, kouč jim nesmí pomáhat, ani do diskuse s porotou zasahovat.   Číst dál
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Informace pro týmy
 • Informace pro kouče

 Soutěže FIRST LEGO League se můžete zúčastnit, jestliže splňujete následující podmínky:

 • Váš tým bude mít 2 až 10 členů ve věku od 9 do 16 let (NOVĚ Věková hranice je stanovena k 1. lednu roku, kdy jsou mise zveřejněny).
 • Váš tým má dospělého trenéra. 
 • Pro stavbu svého robota použijete pouze originální součástky z LEGO stavebnic (a mikropočítač NXT, EV3, nebo RCX), podrobnosti najdete v dokumentu Pravidla, který bude zveřejněn 1. 8. 2019.
 • Programovat robota budete ve standardním software RoboLab, NXT-G nebo EV3.
Číst dál

Po registraci a zaplacení faktury:

 • Na začátku srpna 2019 přijde na adresu kouče poštou hrací plátno a hrací sada (FLL Challenge Set) pro ročník 2019. Hrací sadu tvoří lego kostky spolu s návodem online, podle kterého je nutné naprosto přesně jednotlivé modely (úkoly) sestavit a poté rozmístit na hrací plátno. Některé modely se k hracímu plátnu upevňují pomocí suchých zipů (tzv. dual lock), které jsou přiloženy.
 • 1. 8. 2019 si budou moci týmy stáhnout z těchto stránek (viz Zadání) kompletní zadání soutěžní úlohy 2019 a všech potřebných dokumentů v angličtině a později i v češtině. Tímto dnem začíná příprava na turnaj, který se v ČR uskuteční  30. 11. 2019  v Praze, 7. 12. 2019 v Olomouci a 14. 12. 2019 v Karlových Varech.
 • Přesné složení Vašeho týmu (jména dětí + data jejich narození) na webu HoT stačí zadat do konce října.
 • Během přípravy na turnaj Váš tým postaví ze stavebnice LEGO MindStorms svého robota, kterého naprogramuje tak, aby byl schopen samostatně plnit úkoly na hracím stole. Zároveň si tým připraví řešení a prezentaci zadaného výzkumného úkolu.
Číst dál

1) Robotgame

Příprava na první kolo soutěže trvá osm týdnů. Během této doby každý tým postaví ze stavebnice LEGO MindStorms svého robota, ovládaného mikropočítačem NXT, a naprogramuje jej tak, aby byl robot schopen samostatně splnit za 150 sekund co největší počet úkolů připravených na hracím plátně. Tyto úkoly i plátno jsou celosvětově jednotné, jednotná jsou samozřejmě také přesná pravidla, co robot smí a nesmí udělat.

2013 © All rights reserved - Česká liga robotiky