14. ročník soutěže FIRST LEGO League v ČR
soutěž podporovaná MŠMT

V čem se soutěží?

Soutěž FLL je určena pro max. desetičlenné týmy dětí ve věku od 10 do 16 let a má čtyři soutěžní disciplíny:

  1. Robotgame je hra robotů, ve které má dětmi postavený lego robot 150 sekund na to, aby splnil co největší počet úkolů na hracím stole. Úkoly (mise), které robot plní, jsou 
  2. V Prezentaci výzkumného úkolu musí děti odborné porotě předvést pětiminutovou kreativní prezentaci výsledků svého výzkumu na zadané téma, které je každý rok jiné.
  3. Během Designu robota děti vysvětlují porotcům, jak postavili a naprogramovaly svého robota.
  4. V průběhu disciplíny Týmová práce odborníci hodnotí úroveň spolupráce a komunikace v týmu.

Vítězem soutěže se stává tým s nejvyšším součtem bodů ze všech čtyř disciplín.     

Soutěž  FIRST LEGO League má každý rok své téma, které prolíná všemi jejími soutěžními disciplínami. Pro ilustraci, ročník 2012 nesl název „Senior Solutions“ a byl zaměřen na pomoc seniorům, usnadnění a zpříjemnění života starších lidí. Úkolem dětí je vytvořit něco nového, navrhnout řešení zvoleného problému.

2013 © All rights reserved - Česká liga robotiky