11. ročník soutěže FIRST LEGO League v ČR
soutěž podporovaná MŠMT

Organizační tým

Organizační struktura 

jako samostatná součást AMD ČR s vlastním podúčtem a organizačním štábem.

Členové republikového výboru:

Mgr. Petr Zapletal (AMD ČR) – předseda, koordinace, finance, informace na www.debrujar.cz

PaedDr. Antonín Javůrek (Gymnázium Jeseník) – zástupce předsedy, koordinace, finance a kontrola, organizace v ČR

Irena Friedrichová (DDM hl. m. Prahy) – organizace turnaje v Praze a propagace (Čechy)

Bc. Zuzana Trizmová (DDM Olomouc) – organizace turnaje v Olomouci a propagace (Morava)

Mgr. Magda Dostálová (Gymnázium Jeseník) – kontakt se zahraničními partnery, správa webu, organizace v ČR

Mgr. Gerd Dimmroth(ZŠ Nedvědova Olomouc) – organizace a propagace (Morava)

Mgr. Vlastimil Omasta(Eduxe) – technická podpora

Ing. Mgr. Libor Bezděk (DDM hl. m. Prahy) – kontakt s ministerstvy a dalšími potencionálními partnery

2013 © All rights reserved - Česká liga robotiky