12. ročník soutěže FIRST LEGO League v ČR
soutěž podporovaná MŠMT

 • FIRST LEGO League

  je roboticky a přírodovědně zaměřená celosvětová soutěž pro děti od 10 do 16 let. Vznikla v roce 1998 v USA s cílem vytvořit roboticky zaměřenou soutěž přitažlivou pro teenagery.  Hlavním cílem soutěže FIRST LEGO League je zpřístupnit a zatraktivnit dětem svět vědy a techniky, umožnit jim prožít radost z poznání a řešení problémů, z programování. Cílovou skupinou soutěže jsou žáci a studenti základních a středních škol do 16 let, kteří jsou účastí v soutěži motivováni k zájmu o technické obory a výzkum.   Číst dál
 • 1) Robotgame

  Příprava na první kolo soutěže trvá osm týdnů. Během této doby každý tým postaví ze stavebnice LEGO MindStorms svého robota, ovládaného mikropočítačem NXT, a naprogramuje jej tak, aby byl robot schopen samostatně splnit za 150 sekund co největší počet úkolů připravených na hracím plátně. Tyto úkoly i plátno jsou celosvětově jednotné, jednotná jsou samozřejmě také přesná pravidla, co robot smí a nesmí udělat. Číst dál
 • 2) Prezentace výzkumného úkolu

  V rámci tématu daného ročníku si každý tým musí zvolit problém, prozkoumat jej a navrhnout jeho inovativní vylepšení nebo nové řešení. O výsledcích své práce pak děti porotu na soutěži informují během pětiminutové kreativní prezentace.  Po ukončení prezentace kladou porotci členům týmu doplňující otázky, aby zjistili, jak děti dané problematice rozumí a jakými způsoby postupovaly. Číst dál
 • 3) Týmová spolupráce

  V této disciplíně hodnotí soutěžní tým psychologové, kteří posuzují úroveň spolupráce a kooperace v týmu. Je to velmi důležitá součást řešení každého problému, aby se děti dokázaly domluvit, vyslechnout se navzájem, nalézt nejvhodnější řešení. Na tuto disciplínu se v podstatě nedá připravit, porotci v ní odhalí skutečnou úroveň týmových kvalit.   Číst dál
 • 4) Design robota

  V této disciplíně musí děti vysvětlit porotcům, jak postavily a naprogramovaly robota. Porota hodnotí inovativní řešení a technické nápady, kvalitu programů, robustnost a spolehlivost robota. Je to náročná disciplína a v mezinárodních kolech probíhá samozřejmě v angličtině, což není jednoduché ani pro mnohé dospělé. Děti to však musí zvládnout samy, kouč jim nesmí pomáhat, ani do diskuse s porotou zasahovat.   Číst dál
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Informace pro týmy
 • Informace pro kouče
 • Registrace

 Soutěže FIRST LEGO League se můžete zúčastnit, jestliže splňujete následující podmínky:

 • Váš tým bude mít 3 až 10 členů ve věku od 9 do 16 let (29. srpna 2017 musí mít každý člen týmu alespoň 9 a méně než 17 roků).
 • Váš tým má dospělého trenéra. 
 • Pro stavbu svého robota použijete pouze originální součástky z LEGO stavebnic (a mikropočítač NXT, EV3, nebo RCX), podrobnosti najdete v dokumentu Pravidla, který bude zveřejněn 29. 8. 2017.
 • Programovat robota budete ve standardním software RoboLab, NXT-G nebo EV3.
Číst dál

Po registraci a zaplacení faktury:

 • Ke konci srpna 2017 přijde na adresu kouče poštou hrací plátno a hrací sada (FLL Challenge Set) pro ročník 2017. Hrací sadu tvoří lego kostky spolu s návodem online, podle kterého je nutné naprosto přesně jednotlivé modely (úkoly) sestavit a poté rozmístit na hrací plátno. Některé modely se k hracímu plátnu upevňují pomocí suchých zipů (tzv. dual lock), které jsou přiloženy.
 • 29. 8. 2017 si budou moci týmy stáhnout z těchto stránek (viz Zadání) kompletní zadání soutěžní úlohy 2017 a všech potřebných dokumentů v češtině. Tímto dnem začíná příprava na turnaj, který se v ČR uskuteční současně 2. 12. 2017 na dvou místech, a to v Praze a v Olomouci. 
 • Přesné složení Vašeho týmu (jména dětí + data jejich narození) na webu HoT stačí zadat do konce října.
 • Během přípravy na turnaj Váš tým postaví ze stavebnice LEGO MindStorms svého robota, kterého naprogramuje tak, aby byl schopen samostatně plnit úkoly na hracím stole. Zároveň si tým připraví řešení a prezentaci zadaného výzkumného úkolu.
Číst dál

Registrace do 12. ročníku FLL na rok 2017 v České republice začala 10. 4. 2017 a končí 13. 10. 2017.

Pokud využijete výhod včasné registrace do 15. 6. 2017, ušetříte peníze za poplatky spojené s platbou do zahraničí a získáte hrací sadu se slevou cca 1 000 Kč. Zaregistrujte se proto co nejdříve.

Účastnický poplatek za tým činí 137 euro, hrací sada stojí 129 euro. Při včasné registraci se v ČR cena snižuje o 1 000  Kč. 

Číst dál
2013 © All rights reserved - Česká liga robotiky