V čem se soutěží

Soutěž FIRST Lego League je mezinárodní robotická soutěž spolu pořádaná asociací FIRST a firmou Lego Education. Každý rok se počet týmů celosvětově zvyšuje (v roce 2019 se soutěže zúčastnilo více než 480.000 žáků a studentů). Soutěž rozvíjí nejen technické dovednosti (STEM) ale také měkké dovednosti (softskills) stále důležitější pro úspěšné uplatnění v pracovních a výzkumných týmech.

Každoročně v srpnu je zveřejňováno zadání pro nadcházející sezónu, které je vždy unikátní.

První soutěžní disciplínou je Robot Game, kde je úkolem každého týmu samostatně sestavit, naprogramovat a odladit robota pro plnění náročných úkolů na soutěžním stole. Každá soutěžní jízda trvá 2,5 minuty a úkolem týmu je nasbírat co nejvíce bodů za pomoci autonomního robota.

Druhou disciplínou je Robot Design, během které konstruktéři a programátoři týmu mají za úkol před porotci vysvětlit konstrukční a programové řešení a obhájit zvolenou cestu, zároveň popisují cestu ladění, výroby prototypů a slepé uličky, se kterými se v průběhu vývoje nejednou setkali.

Třetí disciplína nazvaná Inovation project (inovační projekt) spočívá v bádání dle aktuálního tématu. Soutěžící se zabývají problémem vztahujícím se aktuálnímu tématu FLL a snaží se najít jeho řešení, které by pak bylo aplikovatelné v praxi.

Poslední, čtvrtou disciplínou je pak Teamwork (týmová spolupráce), ve které porotci zkoumají sladěnost a prostředí v týmu, týmovou hierarchii a další aspekty důležité pro úspěšnou spolupráci jedinců v týmech. Při této disciplíně je vyloučena přítomnost kouče, tak aby bylo zamezeno ovlivňování členů týmu při plnění různorodých úkolů.

S podporou

Česká liga robotiky

e-mail

Organizační tým

Miroslav Pecina - koordinátor FLL pro ČR

Irena Friedrichová - organizátor turnaje v Praze

Renata Kubešová - organizátor turnajů v Olomouci

Petr Brhel - organizátor turnaje v Karlových Varech

Libor Bezděk - předseda SP DDM v ČR